Analiza składu ciała.

Analiza składu ciała to badanie nieinwazyjne dzięki, któremu poznasz podstawowe cechy antropometryczne Twojego organizmu, a mianowicie:

– rzeczywistą masę ciała,
– wskaźnik BMI,
– zawartość tkanki tłuszczowej,
– masę mięśni,
– zawartość wody,
– i inne.

W trakcie wizyty dietetyk zinterpretuje wyniki badania i przekaże zalecenia odnośnie dalszego postępowania dieto-terapeutycznego.

* podczas bezpłatnych konsultacji usługa nie obejmuje opracowania diety.