Pani Basia – 13 kg mniej

Nie ma nic bardziej motywującego, niż wyznaczenie sobie celu i wytrwałe dążenie do jego osiągnięcia.
Pani Basia tak właśnie zrobiła i wygrała.

Wygrała piękną sylwetkę, pewność siebie i wspaniałe samopoczucie podczas ważnej dla Niej uroczystości.
Serdecznie gratulujemy!!!